WDX - Dealer fabryczny wózków widłowych Doosan

Doosan

Doosan został sklasyfikowany na prestiżowej liście 500 magazynu Fortune oraz na 5 miejscu w światowym rankingu biznesu A.T Kearney.

Globalny Koncern

Wartości napędzające przyszły wzrost.

Misja firmy Doosan to wyjątkowy zbiór wartości korporacyjnych i filozofia, która jest z nami na każdym kroku naszego rozwoju. Jest ona oparta na systematycznym zarządzaniu, które pomaga utrzymać się naszej firmie na rynku, a jednocześnie zwiększa naszą przewagę konkurencyjną. Misja Doosan składa się z dwóch elementów: credo firmy oraz wyróżniającego się systemu biznesowego.

Nasze credo

Jest to śmiała wizja, który łączy pracowników naszej firmy na całym świecie. Wyznacza ona kierunek rozwoju, w którym wszyscy podążamy. Naszą wspólną ambicją jest bycie globalnym liderem, który zapewnia produkty i usługi na światowym poziomie, którym nasi pracownicy, klienci, akcjonariusze i interesariusze mogą zaufać i czerpać z nich dumę. Credo firmy podkreśla, że największe znaczenie mają ludzie, rzetelność, innowacyjność oraz dostarczanie najwyższych jakościowo produktów naszym klientom i partnerom.

Sprawny system biznesowy

Podstawę naszego systemu biznesowego stanowią zasoby ludzkie, realizacja strategii oraz zarządzanie finansowe. Za pomocą tego systemu, wprowadzamy "Strategię 2G" (od ang. "growth", czyli "rozwój, wzrost"), która ukazuje nasze przekonanie, że firma może się rozwijać tylko, jeżeli jej pracownicy się rozwijają. Dzięki nim nasz system scala i uporządkowuje strategię przedsiębiorstwa, w ten sposób pomnażając nasze wyniki finansowe. System biznesowy Doosan popiera kulturę ukierunkowaną na wydajność oraz toruje drogę dla ustawicznego wzrostu i rozwoju naszej firmy.

Globalnie kompetentny personel

Stworzyliśmy "Infrastrukturę ludzką", aby rekrutować, zatrzymać w naszej firmie i wyszkolić wysoko wykwalifikowaną kadrę. Jako wsparcie dla tej idei, stworzyliśmy Instytut Kierownictwa Doosan – centrum rozwoju kadr światowej klasy. W Instytucie myślący globalnie personel kształci się za pomocą przełomowych programów szkoleniowych i edukacyjnych z wykorzystaniem najnowszych metod nauki, analiz przypadku, symulacji oraz połączenia nauki w sieci i poza nią.

Doosan Industrial Vehicle

Doosan Industrial Vehicle (DIV) to globalny gracz w obszarze wspierania infrastruktury, dumny ze swojego dziedzictwa.

Ponad 40 lat doświadczenia

Jesteśmy dumni z naszej historii sięgającej 1937 roku. Zaczynaliśmy jako Chosun Machinery, aby w przyszłości, już jako Doosan Industrial Vehicle, stać się największym producentem maszyn w Korei Południowej oraz odgrywać główną rolę w rozwoju koreańskiego przemysłu.

Dziś jesteśmy przedsiębiorstwem międzynarodowym. Zarządzamy fabrykami i przedsiębiorstwami zależnymi dokonującymi sprzedaży na szeroką skalę, zarówno w Korei, jak i za granicą, a także sieciami operacyjnymi obejmującymi wiele kontynentów.

Najważniejsze wydarzenia

Wiodąca na Świecie marka wózków widłowych
Oddani innowacjom

Pozostajemy oddani rozwojowi nowych technologii i utalentowanych pracowników. Dzięki temu możemy skutecznie reagować na błyskawiczne zmiany zachodzące w XXI wieku. Naszą misją jest wzmacnianie pozycji firmy na świecie, aby Doosan stał się w przyszłości liderem w obszarze przemysłu.

Oddani swoim klientom

Jesteśmy oddani swoim klientom, dlatego zapewniamy im produkty najlepszej jakości oraz doskonałe usługi towarzyszące.

Nasza obietnica

Doosan Industrial Vehicles to partner, na którego można liczyć. Zawsze stawiamy Państwa potrzeby na pierwszym miejscu.

Nagradzane rozwiązania

Doosan otrzymał wiele nagród związanych z eksportem, projektowaniem i bezpieczeństwem, w tym pięć nagród „Fork Lift Truck Association Award for Safety Excellence” (stowarzyszenia użytkowników wózków widłowych, przyznającego nagrody za maksymalizację bezpieczeństwa).

Wybrane nagrody

Dystrybucja w Polsce

Partner, na którym można polegać!

WDX S.A. jest wyłącznym dystrybutorem wózków widłowych Doosan w Polsce.

Notowana na giełdzie firma – należąca do czołówki przedsiębiorstw krajowych specjalizujących się w przeładunku materiałów i rozwiązaniach intralogistycznych – oferuje pełną gamę produktów Doosan.

WDX, z siedzibą w Warszawie, oferuje imponującą gamę rozwiązań, od wyposażenia i usług dla przedsiębiorstw zarządzających magazynami do kompletnych systemów magazynowych budowanych „pod klucz”. Portfolio WDX obejmuje obok wózków wielokierunkowych, wózki czołowe, magazynowe, regały i systemy przenośników produkowane w dwóch fabrykach firmy.

8
Wózki dostępne w sieci ośmiu oddziałów w całej Polsce