WDX - Dealer fabryczny wózków widłowych Doosan

Kontakt

Wyłączna dystrybucja wózków widłowych DOOSAN w Polsce.

WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 9.234.719 zł,

kapitał wpłacony w wysokości 9.234.719 zł,

NIP: 521-10-12-480

Prezes Zarządu – Marek Skrzeczyński

Wiceprezes Zarządu – Jacek Andrzejewski

Członek Zarządu – Łukasz Sołtysiak

Członek Zarządu – Sebastian Zaborowski

Kontakt

Wyłączna dystrybucja wózków widłowych DOOSAN w Polsce.