WDX - Dealer fabryczny wózków widłowych Doosan

Kontakt

Wyłączna dystrybucja wózków widłowych DOOSAN w Polsce.

WDX Spółka Akcyjna

ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego, nr KRS 0000118662.

Kapitał zakładowy w wysokości 11 721 278 zł,

kapitał wpłacony w wysokości 11 721 278 zł,

NIP: 521-10-12-480

Prezes Zarządu – Dariusz Bąkowski

Wiceprezes Zarządu – Marek Skrzeczyński

Wiceprezes Zarządu – Jacek Andrzejewski

Członek Zarządu – Łukasz Sołtysiak

Członek Zarządu CFO – Bartosz Szałek

Członek Zarządu – Sebastian Zaborowski

Kontakt

Wyłączna dystrybucja wózków widłowych DOOSAN w Polsce.